STYL ŻYCIA

Życie kur - komunikacja

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Otwarte Klatki

29 listopada 2016

Kury posiadają ponad 30 wokalizacji, których używają do przekazywania rozmaitych informacji. Najważniejsze z nich to informacja o zagrożeniu, oznaczanie swojego terytorium, ukazywanie zadowolenia, zaniepokojenia, przywoływanie młodych, informacje o znalezieniu pożywienia czy w końcu komunikacja podczas godów. Kury potrafią też koordynować akcje, które podejmują jako stado. Ma to miejsce w przypadku poszukiwania jedzenia, a także podczas grupowej obrony. Na dodatek dostosowują styl swojej „wypowiedzi” do publiczności. Inaczej formułują komunikaty dźwiękowe do jednego osobnika, inaczej do większej grupy kur, a jeszcze inaczej, gdy obecne jest całe stado. Posiadają zdolność do zwodzenia innych oraz wykazywania się przebiegłością.

Dodatkowo stwierdzono, że używają wyrafinowanych sygnał.w w wyrażaniu swoich intencji. Ich zdolność porozumiewania się przyrównano pod względem zaawansowania do komunikacji niektórych naczelnych. Jednym z odkryć jest fakt używania przez te ptaki bardzo skomplikowanych form komunikacji poprzez sygnały reprezentujące elementy świata zewnętrznego czy cechy innych osobników. Jednym z przykładów jest przynoszenie niosce jedzenia przez koguta. Kura musi zapamiętać, jak szczodry jest każdy samiec, by podczas godów, które mogą być odległe w czasie, dokonać oceny samców pod względem ich zdolności dostarczania jedzenia. Oprócz tej wiedzy kura bierze pod uwagę także taniec godowy, wygląd i zachowanie koguta i na tej podstawie podejmuje decyzję.

Innym przykładem skomplikowanego planowania i dokonywania oceny jest taktyka kogutów stosowana do zwodzenia swojego rywala w godach. Koguty o niższej pozycji i z mniejszymi szansami na zdobycie uznania samicy odciągają atrakcyjniejszych rywali, organizując jakiś rozpraszający bodziec - np. jedzenie lub sztuczne zagrożenie - w taki sposób, by rywal nie zorientował się, że to oszustwo. Po pozbyciu się atrakcyjniejszego rywala przystępują do godów. Taktyka ta ma zaskakująco wysoką skuteczność.

Kury umieją także zorientować się, czy nawoływanie sygnalizujące odkrycie przez inną kurę jedzenia dotyczy pokarmu, który one osobiście już znają. Nowe znalezisko powoduje ciekawość i poruszenie u innych. Jednak jeżeli komunikat mówi o pokarmie, który już znają, nie będą one skłonne do reakcji. Wcześniej tak zaawansowaną umiejętność dokonywania oceny i planowania zaobserwowano u wielu naczelnych i tylko u niektórych ptaków, takich jak kruki oraz sikory. Kury używają wokalizacji także do zaznaczania swojego terytorium. Kogut, który jest na szczycie hierarchii, informuje inne koguty za pomocą piania o podlegającym mu terenie. W podobny sposób sygnalizuje też zagrożenie lub przywołuje inne kury, gdy znajdzie pożywienie. Do jego zadań należy obrona niosek oraz piskląt.