STYL ŻYCIA

Źródło: materiał prasowy

20 czerwca 2017

Kampania #StopTheTrucks ogólnoeuropejskiej koalicji Eurogroup for Animals, współtworzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki, zyskała ogromne wsparcie europejczyków! Ponad milion osób podpisało się pod petycją o zakończenie długodystansowego transportu żywych zwierząt.

Kampania #StopTheTrucks rozpoczęła się w 2016 r.. Bezpośrednim impulsem do jej zainicjowania były wyniki ankiety Eurobarometru, które pokazały, że 94% obywateli Unii Europejskiej uważa, że dobrostan zwierząt hodowlanych jest istotny. Tymczasem każdego roku miliony kur, cieląt, świń, owiec, kóz i koni jest transportowanych na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami. Zwierzęta często przemierzają tysiące kilometrów i spędzają w ciężarówkach kilka dni. Nim dotrą do celu, są skrajnie wykończone, odwodnione, mają liczne obrażenia. Niektóre z nich umierają już w trakcie transportu.

Pomimo dużego wsparcia społecznego i dowodów naukowych dotyczących potrzeb gatunkowych zwierząt, prawo mające chronić zwierzęta w transporcie nie zostało zmienione. Kampania #StopTheTrucks, która wzywa członków Komisji Europejskiej do ograniczenia, a w konsekwencji wyeliminowania długodystansowego transportu żywych zwierząt, wskazała ogrom mankamentów obecnych przepisów prawnych regulujących ten transport. Inicjatywa daje jasny sygnał europosłom i europosłankom, że jedyną drogą do polepszenia dobrostanu transportowanych zwierząt jest ukrócenie długodystansowego przewozu.

- Kampania #StopTheTrucks pokazała dobitnie okrutne warunki, w jakich transportowane są krowy, świnie, kury, kurczaki, owce i inne zwierzęta hodowlane - mówi Alicja Czerwińska ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki, koordynatorka kampanii. - Pod listami do ministrów rolnictwa poszczególnych państw członkowskich podpisało się łącznie ponad milion europejczyków i ich głos nie może być  zignorowany. Tak jak my, chcą oni zakończenia skrajnego cierpienia milionów zwierząt. Liczymy na to, że Komisja Europejska podejmie konkretne kroki, by zaprzestać okrucieństwu związanemu z długodystansowym transportem żywych zwierząt - dopowiada Alicja Czerwińska.

W marcu 2017 r. europosłowie wystosowali oficjalny apel do Parlamentu Europejskiego z prośbą o zbadanie nielegalnego, okrutnego i nieludzkiego transportu żywych zwierząt. Była to reakcja polityków na publikację śledztwa w ramach #StopTheTrucks, naświetlającego skrajne nadużycia prawa europejskiego i międzynarodowych umów regulujących transport (oraz ubój) zwierząt z Unii Europejskiej do Turcji, na Bliski Wschód i do Afryki Północnej. Materiał śledczy pokazał, że urzędnicy europejscy zupełnie nie kontrolują transportu, zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami.

Apel europosłów jest pierwszym krokiem, który powinien rozpocząć zmiany. W tym roku Eurogroup for Animals złoży podpisy zebrane podczas kampanii #StopTheTrucks Komisji Europejskiej. Będzie to kolejny krok ponaglający do podjęcia konkretnych działań, które zakończą długodystansowy transport żywych zwierząt w Unii Europejskiej.