STYL ŻYCIA

Deszczówka do podlewania kwiatów

Tekst: Mariola Weindich-Mašek, zdjęcia: materiał prasowy

24 listopada 2016

Od lipca do listopada 2016 roku w rybnickich szkołach Klub Gaja prowadził akcję oszczędzania wody, polegającą na gromadzeniu i wykorzystywaniu wody deszczowej. Przy budynkach 5 szkół zainstalowano zbiorniki na wodę opadową. Uczniowie mogli nie tylko podlewać zebraną deszczówką przyszkolne rośliny, ale również uczyć się, jak i dlaczego należy oszczędzać wodę.

Klub Gaja wraz z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 3 - Gimnazjum nr 6, Szkołą Podstawową nr 16, Szkołą Podstawową nr 13, Gimnazjum nr 15 i Gimnazjum nr 7 zorganizował akcje oszczędzania wody oparte o racjonalne wykorzystywanie deszczówki. Akcja realizowana była w ramach programu edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę” przy współpracy z Urzędem Miasta Rybnika oraz Fundacją PKO Banku Polskiego – Partnerem Strategicznym programu.

Działania polegały na zainstalowaniu w pięciu placówkach oświatowych w Rybniku 1000-litrowych zbiorników na wodę opadową, którą uczniowie i pracownicy szkół mogli wykorzystać do podlewania roślin w ogrodzie przyszkolnym, trawników, roślin doniczkowych, itp. Drugim elementem działań był monitoring ilości zebranej wody i jej wykorzystywanie na terenie szkoły.

Chcielibyśmy, żeby społeczność szkolna zaangażowała się w pomiary ilościowe zebranej i wykorzystywanej wody deszczowej i na bieżąco w czasie trwania akcji zapisywała ilość zużywanej wody. Każdy zbiornik będzie miał zainstalowany licznik pozwalający sprawdzić, ile wody zostało wykorzystane na potrzeby szkoły – mówi Jarosław Kasprzyk z Klubu Gaja.

W szkołach edukatorzy Klubu Gaja przeprowadzili zajęcia na temat zasobów wodnych, przyrodniczych i kulturowych walorów rzek i innych akwenów w Polsce. Omówiono działania służące ich ochronie, które mogą być realizowane na terenie szkół, np. właśnie sposoby oszczędzania wody poprzez zamontowanie systemów na deszczówkę. Zaprezentowano, jakie są zasoby wody na świecie i jak wygląda jej procentowe rozmieszczenie w różnych miejscach i stanach skupienia (morza i oceany, lodowce, rzeki, jeziora, wody podziemne, chmury itd.).

Cieszymy się, że w sposób praktyczny możemy przedstawić dzieciom i młodzieży zagadnienia związane z oszczędzaniem wody. Dzięki możliwości monitorowania ilości zgromadzonej wody i jej wykorzystania, młodzi ludzie chętniej będą wprowadzać w życie nawyki prowadzące do oszczędzania wody, także pitnej, lepiej zapamiętają informacje, które usłyszeli na zajęciach edukacyjnych i nie tylko w szkole będą namawiać innych do oszczędzania wody i dbania o środowisko – komentuje Paweł Grzybowski, koordynator programu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. - Mamy nadzieję, że akcja będzie kontynuowana i zachęcamy do dołączenia do działań – dodaje.

zbiornik