WYDARZENIA

Bezpieczne dziecko

Tekst: Mariola Weindich-Mašek, zdjęcia: materiał prasowy

13 listopada 2016

Renault zwraca uwagę na to, by naukę prawidłowych zachowań, związanych z bezpieczeństwem na drodze, rozpocząć jak najwcześniej. Bardzo ważna jest też nasza postawa w codziennych sytuacjach. Jeśli zwracamy dziecku uwagę, by przed przejściem przez jezdnię zatrzymało się, czy też zapinało pasy w samochodzie, a my sami tego na co dzień nie robimy, nie liczmy na sukces. Dziecko otrzymuje od nas w takiej sytuacji sprzeczne sygnały i nie wie co jest właściwe.

Trenerzy Szkoły Jazdy Renault podkreślają również, że według badań przeprowadzanych przez SWOV – Institute for Raod Safety Research, Trafic education for children 4-12 years old, przez ograniczenia związane z wiekiem, dzieci nie potrafią przyswoić pewnych informacji związanych z ich bezpieczeństwem. Jest to między innymi rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Kolejna rzecz, na którą badacze zwracają uwagę, to własne doświadczenia. Taka praktyczna nauka, pod okiem rodziców, w rzeczywistych sytuacjach i w różnych miejscach, jest najważniejsza. Chodzi o to, by dzieci podczas całego procesu nauczania zrozumiały, że zasady przechodzenia przez jezdnię mają zastosowanie do wszystkich miejsc, w których się znajdą. Z badań wynika, że większość dzieci do 10 roku życia nadal popełnia wiele błędów w wyborze bezpiecznego miejsca do przejścia przez jezdnię. Dopiero 12-letnie dziecko, dobrze wyedukowane, jest w stanie bezpiecznie poruszać się po drodze.

Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Uczmy ich zatem właściwego zachowania już od najmłodszych lat i pamiętajmy przy tym, że to my musimy być dla nich najlepszym przykładem.